ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

9/29/08

အသစ္ေရးမည့္စာ

၁။ Austrlia ကုိ လာခ်င္သလား။
၂။ Austrlia ရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ လစာ ႏႈံးထားမ်ား။
၃။ Australia မွာ ေက်ာင္းတက္မလား။
၄။ Australia ရွိ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈ ႔မ်ားအေၾကာင္း။
၅။ ပတ္သ္ၿမိဳ ႔ရွိ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား။
၆။ Australia အိမ္ၿခံေျမ အေျခအေန ႏွင့္ ဘယ္လုိ၀ယ္ယူႏုိင္သလဲ။

ဘုရင္မ ေမြးေန႔


View My Stats