ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/28/12

ISO ထဲ၀င္ပါ

တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ International Organization for Standardization (ISO) ရဲ ့မန္ဘာတစ္ဦးျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ အုိင္အက္စ္အုိရဲ ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကုိ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါတယ္။

ISO 26000 Social responsibility
ISO 14000 Environmental management

ဆုိတဲ့ ဥပေဒပဲေခၚေခၚ စည္းမ်ဥ္းပဲေခၚေခၚ ေခၚခ်င္သလုိသာေခၚပါ။ ဒါေတြကို တရုတ္ႏုိင္ငံက လူတုိင္း၊ Company တုိင္းေလးစားလုိက္နာရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တရုတ္က ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ ့ပက္သက္ရင္ အဲဒိလုိမလုပ္ပါဘူး။

အရည္အေသးနိမ္တဲ့ပစၥည္းေတြထုတ္ၿပီးေရာင္းတယ္။ ျပည္တြင္းထဲမွာ တူးခ်င္သလုိတူးတယ္။ လုပ္ခ်င္သလုိလုပ္တယ္။

ၾသစေတ်းလ်အပါအ၀င္၊ ခ်မ္းသာတဲ့ႏုိင္ငံေတြကုိ ပိုတဲ့ ကုန္ပစၥည္းၾကေတာ့ အုိင္အက္စ္ကိုရဲ ့စည္းကမ္းကို လိုက္နာတယ္။ ျမန္မာျပည္နဲ ့လုပ္ရင္ ေစာက္ဂရုမစိုက္ဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့....ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အုိင္အက္စ္ကိုရဲ ့အဖြဲ ့၀င္မဟုတ္လုိ ့ပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ Company ေတြ ထင္တုိင္းက်ဲေနတာပါ။ ျမန္မာအစုိးရ အုိင္အက္စ္ထဲကို ၀င္ပါ။ ဒါဆုိရင္ တုိင္းျပည္က ဒိထက့္ပိုၿပီးစနစ္က်လာပါမယ္။

View My Stats