ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/20/10

ဘာေၾကာင့္ေရခမ္းတာလဲ

မီဒီယာႀကီးေတြ ဒီတစ္ခါေတာ့ ပညာရွင္စစ္စစ္ႀကီးေတြကုိ အင္တာဗ်ဴးဖုိ႔ေမ့ေနၾကၿပီ။ ဘာ့ေၾကာင့္ျမန္မာျပည္မွာ မုိးေခါင္ေရရွား၊ ေရခမ္းေနတာလဲဆုိတာကုိ တကယ့္ပညာရွင္ႀကီးေတြကုိ အက်ဳိးအေၾကာင္းေတာ့ ေမးသင့္တယ္။ ဒါမွ ျပည္သူေတြလည္းအက်ိဳးရွိ၊ ေရွရွည္ကာကြယ္ဖုိ႔လည္းရတယ္။ အင္တာဗ်ဴးတဲ့အခါမွာ ဗ်ဴးတဲ့ေကာင္ကလည္း ကုိယ္က်ြမ္းက်င္တဲ့လုိင္းမွ ၀င္ဗ်ဴးတာေကာင္းတယ္။ နကမ္းတစ္လုံးမွနားမလည္တဲ့သူ ေမးရင္ အင္ဒက္အင္တာဗ်ဴးကုိ ရမွာမဟုတ္ဘူး။
ျမန္မာေတြထဲကသဘာ၀သိပၸံပညာရွင္ႀကီးေတြ၊ သုေတသနပညာရွင္ႀကီးေတြကုိ ေမးၾကျမန္းၾကရင္ သိတ္ေကာင္းမွာ။ ဒီေန႔အထိ ဘယ္မီဒီယာမွ ဒီလုိမလုပ္ေသးဘူး။

ထုိင္းအေျခစုိက္ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ၊ ပညာရွင္ေတြေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔လားလားမွ်မဆုိင္ဘူးေနာ္...။ ေပါက္ကရျဖစ္မွာစုိးရိမ္လုိ႔။

View My Stats