ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/15/08

စဥ္းစားမႈမ်ား…

စစ္အစုိးရလုိ႔မေျပာခ်င္ဘူး။ အစုိးရလုိ႔ေျပာရင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ စုိးမုိးေနတာက အစုိးရ လုိ႔ ေခၚလုိ႔မရဘူး။ လူတစ္စုက ဒျမတုိက္ထားတာ။ အဲဒါကုိ အစုိးရလုိ႔ ေခၚမယ္ဆုိရင္ မိမိအမွားပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။
ႏုိင္ငံတကာမွာ ျမန္မာသံရုံးေတြရွိတယ္
သူတုိ႔ကုိ အဲဒိႏုိင္ငံရဲ႕အစုိးရေတြကေန အခုထိအသိအမွတ္ျပဳထားတုံးပဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ နအဖကုိသာ အသိအမွတ္မျပဳဘူးဆုိရင္ ဘာ့ေၾကာင့္ သူတုိ႔နယ္ေျမမွာ ျမန္မာသံအမတ္ေတြ၊ သံရုံးေတြထားေသးလဲ။
လူႀကီးေတြေရွ႕ေဆာင္မႈ…
ဘယ္ေရာက္သြားလဲ မသိ။ လူႀကီးဆုိတာ ဘာကုိေခၚလဲဗ်ာ။ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ ဘာလဲ။ အခုထိ မေတြ႕ေသးဘူး။
အဖြဲ႕ဖြဲ႕ျခင္း၀ါသနာ……
သေဘာတူ၊ ၾကည္ျဖဴတဲ့အခ်င္းအခ်င္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕တယ္။ မတူရင္ ခြဲတယ္။ တူရင္တြဲတယ္။

ရုိးရာမျပတ္ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ကထိန္ (ဓာတ္ပုံ)
ယခုဓာတ္ပုံမ်ားကုိ မရွိမဲ့ရွိမဲ့၊ အင္တာနက္ခ၊ အခ်ိန္၊ ပုိ႔ခ တျပားမွ မရရွိဘဲ ပုိ႔ေပးေသာသူအား အထူးေက်းဇူးတင္ ရွိေၾကာင္းေျပာလုိပါသည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြပီပီ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ မိမိယဥ္ေက်းမႈအား အစဥ္ထိန္းသိမ္းခ်င္ေသာ စိတ္ျဖင့္......

တရုတ္ႀကီးနဲ႔ကုလားႀကီး (ကာတြန္း)


ယခု ပုံအား ေစတနာႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးသစၥာျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးဆြဲေပးေသာ ႏုိ႔ဘုိးဒုကၡသည္စခန္းမွ ကာတြန္းပညာရွင္အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ငရဲျပည္


View My Stats