ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/4/08

ထင္ထင္ရွားရွား ေမ်ာက္ေလာင္းမ်ား

ယခုကုိပုံေလ့လာပါ။ ၃-ရက္ေန႔ေၾကးမုံသတင္းစာပါ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈ(၁) ၀န္ႀကီးဟုေခၚဆုိေသာ သူခုိးႀကီးေအာင္ေသာင္း (ခ) အသက္ႀကီးၿပီး အခ်ိန္မစီးသူ တစ္ေယာက္ လိမ္ေနတာကုိ နားေထာင္ေနပုံျဖစ္ပါသည္။ ထိပ္ဆုံးတြင္ နားေထာင္ေနေသာ ထင္ထင္ရွားရွားေမ်ာက္ေလာင္း သူခုိးေလး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္ အထင္တႀကီး နားေထာင္ေနသည္ကုိ ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ ဘာျဖစ္လုိ႔မ်ား သူ႔ သီးသီးသန္႔သန္႔ ေရွ႔ဆုံးမွာ ေနရာေပးပါလိမ့္........။

View My Stats