ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/17/09

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ ႔ အရည္အခ်င္း

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ ႔ အရည္အခ်င္း

က်ေနာ္လုိခ်င္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ ႔အရည္အခ်င္းက ေနာက္လုိက္ေတြရဲ ႔ေရွ ႔ကေန မားမားမက္မက္ ဦးေဆာင္ရမယ္။ သတၱိရွိရမယ္။ ျပတ္သားရမယ္။ ဘက္မလုိက္ရဘူး။ ေကာင္းေကာင္းပြားတက္ရမယ္။ အသံေနအသံထား က ေညွာင္နာနာမရွိေစရဘူး။ အဂၤလိပ္စကားေကာင္းေကာင္းတက္ရမယ္။ တကၠသုိလ္ တခုခုက ဘြဲ႔ရထားရမယ္။ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အႀကဳံရွိရမယ္။ ေရာက္ဘူးသြားဘူးရမယ္။ မိန္းမနဲ႔ခေလးရွိရမယ္။ ရုပ္ေခ်ာစရာမလုိ။ ခန္႔ျငားရမယ္။ မပိန္ရဘူး။ ပိန္ကလည္းပိန္ ရုပ္ကလည္းစုပ္ခၽြန္းခၽြန္းနဲ႔ဆုိရင္ ဘယ္သူမွ ေလးစားမည္မဟုတ္ပါ။

အ၀တ္အစားေသေသသပ္သပ္ရွိရမယ္။ ထမင္းဟင္းေကာင္းေကာင္းခ်က္တက္ရမယ္။ မလိမ္ရဘူး။ အရက္ေသာက္တက္ရမယ္။ ဖြန္အနည္းငယ္ေၾကာင္တက္ရမယ္။ ကားေမာင္းတက္ရမယ္။ ဆုိင္ကယ္စီး တက္ရမယ္။ ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္ရွာစားတက္ရမယ္။ ဆဲတက္ရမယ္။ ထိပ္ေျပာင္ေစရမည္။ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ဟာ အ၀မလြန္ေစရဘူး။ ဗုိက္မပူရ။ ၀လြန္းရင္ အစားႀကီးသည္ဆုိၿပီး ေနာက္လုိက္မ်ားမွ ေလးစားမည္မဟုတ္။ ဟန္မေဆာက္တက္ရပါ။ အအိပ္မႀကီးေစရ။ ကြန္ျပဴတာကုိေကာင္းမြန္စြာသုံးတက္ရမည္။ က်ေနာ္လုိခ်င္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အရည္အခ်င္းပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔မွာ.. ရွိေသးရင္ က်ေနာ့္အီးေမး ပုိ႔ၿပီးရွယ္ႏုိင္ေၾကာင္းပါ...။ wgdperth@gmail.com က်ေနာ္ ဆင္ဆာမရွိေဖာ္ျပေပးမည္။

View My Stats