ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/25/08

အမႈိက္ပုံထဲက အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား (ဓာတ္ပုံ)

အမႈိက္ပုံထဲကေန ေရႊထြက္တယ္ဆုိတာ ၾကာဘူးတယ္မဟုတ္လား။ တေန႔ သူတု႔ိျမန္မာျပည္ႀကီးကုိ ေကာင္းေအာင္တည္ေဆာက္ႏုိင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ရင္ျဖစ္အုံးမွာ....။
ထုိင္းႏုိင္ငံမဲ့ေဆာက္ၿမိဳ႕ ကျမန္မာကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံရုိက္သူကုိမသိရပါ။


View My Stats