ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/11/11

ေက်းဇူးတင္သင့္၊ မတင္သင့္

သူ ့ဟာသူ ဖမ္း၊ သူ ့ဟာသူ ျပန္လႊတ္တာကို ေက်းဇူးတင္စရာမလုိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ေနာင္မွာ ႏုိ္င္ငံေရးလုပ္တဲ့ လူေတြမွန္သမွ်ကုိ မဖမ္းဘူးလုိ ့ေျပာရင္ေတာ့ ေက်းဇူးတင္ရမယ္။

View My Stats