ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/6/11

အခ်င္းခ်င္း စစ္မတုိက္နဲ႔ေတာ့..

အသက္ ၁၉-ႏွစ္မွာ ...က်ေနာ္တုိ႔ေတြ..မတရားဘူးထင္လုိ ့...AK 47 ကုိကုိင္ၿပီးၿပီးေတာ္လွန္ခဲ့တယ္။ မွ်စ္စားၿပီး၊ လစာမရပဲ လုပ္ခဲ့ဘူးတယ္။

ယေန႔အထိ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ဘူး။ ငတ္ျပတ္ခဲ့ရတယ္။ အသက္ေတြေပးခဲ့ရတယ္။ ဒုကၡိတေတြျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လုိ႔လည္းပဲ နအဖက ရဲေဘာ္ေတြလည္း ႀကဳံခဲ့ရတယ္။

က်ေနာ္ေတာ္လွန္ေရးမလုပ္ခ်င္ေတာ့လုိ႔...ၾသစေတ်းလ်မွာ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဗမာအခ်င္းခ်င္း က်ေနာ္မတုိက္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ တိုက္လည္း အလကားပဲ။

ေနာက္ဆုံးနိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္က ဘယ္သူေတြအျမတ္ရလဲဆုိေတာ့ ေခါင္းေဆာင္းေတြပဲ ရတယ္။ သူတုိ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေနရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲေဘာ္ေတြဆင္းရဲရတယ္။

ဒီလုိ္အေျခအေနက နအဖမွာေကာ၊ သူပုန္ေတြမွာေကာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မတိုက္ၾကနဲ႔ေတာ့...။

လည္တဲ့သူစားတဲ့ပြဲကုိ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးလို႔ေခၚတယ္..။


View My Stats