ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/4/12

အြန္လုိင္းကေန အရက္၀ယ္ပါ

ေတာထဲမွာေနတာ့ အရက္က ေစ်းအရမ္းႀကီးလုိ ့အြန္လုိင္းကေန ဖာလုိက္ ၀ယ္ၿပီးေသာက္ရပါတယ္။ Dan Murphy ဆုိတဲ့အရက္ဆုိင္ပါ။ သူက အြန္လုိင္းကေနလည္း ၀ယ္လုိ ့ရတဲ့ အရက္ဆုိင္ျဖစ္ပါတယ္။ မသိေသးဘူးမ်ား သိေအာင္ရွယ္ေပးတာပါဗ်ာ။ ဘာရယ္လုိ ့မဟုတ္ပါ။

၀ယ္ခ်င္ရင္ ဒိလင့္ကုိသြားပါ။ ဆုိင္ေတြထက္အင္မတန္ေစ်းသက္သာပါတယ္။

http://danmurphys.com.au/dm/home.jsp

View My Stats