ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

9/17/10

ဆရာေအာင္သင္း ေတာင္တြင္းႀကီးပြဲ

ေဟ့...ကိုလူငယ္တုိ႔..လူႀကီးတုိ႔ ဒီလင့္ကုိ နားေထာင္ၿပီး ခံစားၾကည့္ၾက။ ဒီမုိးေ၀ယံ ကုိ အထူးေက်းဇူးတယ္။

http://www.demowaiyan.co.cc/2010/09/blog-post_4000.html#comment-form

View My Stats