ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/13/11

To Daw Aung San Suu Kyi

ဒါမွ အန္အယ္ဒီမလုပ္ရင္ ဘာကုိသြားလုပ္ေတာ့မလဲ။ လမ္းဆုံးေနၿပီ။ မဝင္ပါဘူး မပါပါဘူးဆုိတဲ့ လူေတြ အခုေတာ့ ဝင္ၿပီ။ ဒါ ႏုိင္ငံေရးပဲ။ အေစာႀကီးကတည္းက အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာကတည္းက မထြက္ပဲ ဆက္ေနရင္ ဒီေလာက္ေတာင္ မၾကာဘူးထင္တာပဲ။ တကယ္လုိ ့အရမ္းကိုပူးေပါင္းေနခ်င္ရင္ေျပာတာပါ။

ကိုဦးေျပာသလုိ အတုိက္အခံဟာ အတုိက္အခံအလုပ္ကုိ မလုပ္တက္ရင္ မဟာဗ်ဴဟာေပ်ာက္ၿပီး ကိုယ္စီးတဲ့ ျမင္းက အေျခာက္လား မိန္းမလွ်ာလား မသိျဖစ္သြားတာေပါ့။

ေဒါ္စုနဲ ့အန္အယ္ဒီကုိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရြးခံဖုိ ့က်ေနာ္ အႀကံေပးေနတာမဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္လုိခ်င္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ အခုလုိေနရာေလး ေလးငါးေျခာက္ဆယ္ေလာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေနမ်ဴိးမဟုတ္ဘူး။

တကယ္လို ့ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအေနနဲ ့ ရုိးသားတယ္၊ ေရြ ့ေနပါတယ္လုိ ့ဆုိရင္ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ကုိ လုပ္သင့္တယ္။ တကယ္လုိ ့သာ ဒီလုိလုပ္မယ္ဆုိရင္ အန္အယ္ဒီေတာင္မကဘူး ဆလုိင္းကုိကိုဦးတုိ ့ ကုိေအာင္ေက်ာ္စုိးတုိ ့ေတာင္ ေဒါ္စုပါတီကေနဝင္ၿပိဳင္ၾကအုံးမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ကုိ က်င္းပေပးလုိ္က္ပါ။ ၂ဝ၁ဝ-ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ မတရားဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒါ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္နဲ ့။ ေနရာအရမ္းနဲတယ္။ ကုိယ့္ဘက္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္နဲမယ္။ ပါတီကုိေတာ့ မွတ္ပုံတင္ပါ။

ဘုန္းေက်ာ္

View My Stats