ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/30/08

လြတ္လပ္ဖလွယ္ေဆြးေႏြးမယ္

Open Discussion
To KHAG from SH
Future Prospect (Burmese Version)

ပလစ္သုိ႔

ဒီေန႔ ငယ္သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ေတြ႔တယ္။ ဘာမွမသိပဲ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ေ၀းသြားခဲ့တာ ၁၀-ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။ ျပန္ေတြ႔ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀-ႏွစ္က အတုိင္း ဘာမွမေျပာင္းလဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူက ရန္ကုန္မွာ။ က်ေနာ္က လူ႔ေဘာင္သစ္ နယ္စပ္မွာ။ ဒီေန႔ သူ႕ကုိအင္တာနက္မွာ ေတြ႔တယ္။

သူ႔မ်က္၀န္းက အေရာင္သိတ္မလက္ဘူး။ ဘာျဖစ္လဲသူငယ္ခ်င္း။ မပူနဲ႔ ငါရွိတယ္။ ငါတုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးရွိေသးတယ္။

ဘုန္းေက်ာ္(လူ႔ေဘာင္သစ္)


ဗားပလက္စ္ေရ မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ဟာ ေမြးထဲက ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြပါကြာ.........

View My Stats