ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/30/08

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းအတြက္ မီးစက္အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနပါတယ္

ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ

ဒါယကာစစ္ကုိင္းမွာသင္တန္းသားေတြေတာ္ေတာ္ဒုကၡေရာက္ေနၾကတယ္။ဒါယကာ
စစ္ကိုင္းကုိဦးဇင္း မေန႕ကျပန္ေရာက္တယ္။ သင္တန္းကတပည့္ေတြနဲ႕
ဦးဇင္းေတြက ၀ိုင္းေလွ်ာက္ၾကပါတယ္။ စစ္ကိုင္းကိုဦးဇင္းမေန႕ ကမနက္ပိုင္း ျပန္ေရာက္ပါတယ္။ သင္တန္းသားေတြရဲ႕ရင္ဖြင့္သ ံေတြပါ။ သင္တန္းသားေတြ ေတာ္ေတာ္ေလးဒုကၡေရာက္ေနတယ္လို႕ေလွ်ာက္ၾကေတာ့ ။ ဦးဇင္းေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္မေကာင္းဘူးျဖစ္သြားတယ္။ မီးပ်က္တက္ကိစၥတဲ့
ဦးဇင္းလည္းႀကိဳးစားေနတဲ့အေၾကာင္းသင္တန္းသားေတြဇြဲမေလွ်ာ့ ၾကဖို႕ ဦးဇင္းအားေပးစကားေျပာရတာေပါ့။
ဒါေပမဲ့ ဦးဇင္းေရာက္တာ ႏွစ္ရက္ရွိၿပီ။ မီးက ဒီေန႕ဦးဇင္းမႏၱေလးသင္တန္း ကိုလာတဲ့အထိကို မီးက မလာေသးဘူး။ဦးဇင္းေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္မေက ာင္းျဖစ္မိတယ္ဗ်ာ။ မီးစက္ကလည္းေစ်းႀကီးေတာ့ ဦးဇင္းလည္းမတတ္ႏီုင္ဘူးေလ ။အလွဴရွင္ကလည္းမရွိေသးဘူးေလ။

Sent at 5:45 PM on Tuesday
kovida9: ဒါယကာအေနနဲ႕ အဲဒီႏုိင္ငံမွာ ဦးဇင္းရဲ႕ဘေလာ့ကိုတတ္ႏိုင္ သေရြ႕ ျဖန္႕ျဖဴးေပးေစလိုပါတယ္

ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ
သာသနေ၀ပုလႅေက်ာင္းတုိက္
စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး
လျပည့္၀န္းလမ္း
kovida9@gmail.com


View My Stats