ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/13/11

သူေလးပိန္သြားၿပီ...
ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္တုိ ့လက္ဆြဲႏုတ္ဆက္ေနပုံျဖစ္ပါတယ္။ သမတျဖစ္ၿပီး ေျခာက္လအတြင္းမွာ ဒီေလာက္ေတာင္ ပိန္သြားပါလား။ ေနာက္ေျခာက္လဆို...ဘာျဖစ္မလဲမသိဘူး။

ေဒၚစုလြတ္လာလာခ်င္းေျပာတဲ့ ဒုတိယပင္လံု

ေဒါ္စုလြတ္လာလာခ်င္းေျပာတဲ့ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံက ၉ဝ-ခုႏွစ္ေ၇ြးေကာက္ပြဲလုိျဖစ္သြားၿပီလားတဲ့....က်ေနာ့္၇ဲ  ့စာဖတ္ပ၇ိတ္သတ္က ေမးလာတာကုိ ေျဖပါ့မယ္။ ေဒါ္စုက ေျပာတယ္။ ငါ...အခုအလုပ္မအားေသးလို ့...ေနာက္မွ လုပ္မယ္တဲ့။

View My Stats