ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/19/11

ေဒၚစု ဘာေတြေျပာခဲ့လဲ

ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥနဲ ့ပက္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာေတြေျပာခဲ့လဲဆုိတာ သူ ့ကုိ သတိရေစခ်င္လုိ ့ပါ။ ဒါကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။

View My Stats