ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

8/18/09

ဗီယမ္နမ္စစ္ျပန္ႀကီးကုိ ေၾကာက္တဲ့ တပ္ေပါင္းစု

အေမရိကန္စစ္ျပန္ႀကီး...မိန္းမတစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ယူတဲ့လူႀကီးတစ္ေယာက္ကုိအေမရိကန္အထက္လြတ္ေတာ္အမတ္ဟုေခၚပါသည္။ သူသည္ ဘဘဦးသန္းေရႊကုိ မ်က္စိမွိတ္ျပၿပီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္အားသိမ္းယူမည့္အႀကံျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ဗလခ်ဳိင့္မႏွင့္ ဟန္းနီးမြန္း သြားခဲ့သည္။ ေထာင္ခုႏွစ္ႏွစ္က်တဲ့သူ႔ႏုိင္ငံသားကုိ ကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ၀င္ရႈပ္ခဲ့ေၾကာင္းအားလုံးသိသည္။ သူျပည္ေတာ္ျပန္ေတာ့ သူ႔ႏုိင္ငံသားေတြ၊ သူ႔အစုိးရက ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။ ေနာင္တက္မဲ့သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲမ်ားမ်ားရေလအုံးမည္။

အေမရိကန္အစုိးရထံမွ ေငြရတဲ့ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အတုိက္အခံလူေတြဟာ သူ႔လုပ္ရပ္ မွားေနေၾကာင္းသိရဲ ႔သားႏွင့္ လုပ္ေနၾကအလုပ္ျဖစ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ေျငာခ်က္မထုတ္ ပါးစပ္ပိတ္ေနတာဟာ ေနာင္ႏွစ္အတြက္ေငြမရမွာ စုိးရိမ္လုိ႔လား။ ေမးစရာေမးခြန္းပါ။ FDB, NUGUB, NCUB တပ္ေပါင္းစု ေတြဒီတစ္ခါေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေရးဖုိ႔ မွင္ကုန္ေနပါၿပီဆုိတာ ေျပာပါရေစ...။

Proposal ႏုိင္ငံေရး အျမန္ဆုံးက်ဆုံးပါေစ။ လုပ္စားေခါင္းေဆာင္မ်ား အျမန္ဆုံးေသဆုံးပါေစ။ ဘဘႀကီးသန္းေရႊ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ...။ သူေသလုိ႔မျဖစ္ေသးဘူး။

ဆုိလုိင္းကုိကုိဦးေရးသည္

What We Should Do

View My Stats