ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/8/12

Good News

အစုိးရအဖြဲ ့ထဲမွာ ကြဲ ေနပါၿပီ။ ဦးသိန္းစိန္အဖြဲ ့အေနာက္ကုိ ကုိမင္းေအာင္လႈိင္ လိုက္မယ္လုိ ့သတင္းထြက္ေနပါတယ္။ အဓိက ဦးေအာင္ေသာင္းကုိ ရွင္းရမယ္လုိ ့ဆုိတယ္။ သူ ့ရဲ ့အမ်ဳိးေတြအားလုံးက စစ္တပ္က တကယ့္အာဏာရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ စီးထားပါတယ္။ ေငြေၾကးလည္း အရမ္းေတာင့္တင္းပါတယ္။ သူ ့သားကုိပဲၾကည့္ပါ။ ေနာက္ၿပီး တခါမွ စစ္မတုိက္ဘူးတဲ့ သူ ့တူေတာင္ စစ္လက္နက္ညြန္မႉးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနကုိ ကုိမင္းေအာင္လႈိင္က ရွင္းမယ္လုိ ့ဆိုတယ္။ ဦးသန္းေရႊေတာင္နားသြားၿပီ။ အသက္ခ်င္းမကြာတဲ့ ဦးေအာင္ေသာင္းၾကေတာ့ ဘာလုိ ့မနားတာလဲဆုိၿပီး တပ္ထဲမွာ ေဒါပြေနတယ္လို ့သိရပါတယ္။

View My Stats