ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

9/29/09

ေရႊဖိနပ္ပုိင္ရွင္



၀န္ခ်ီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံဂ်ားေရး၀န္ႀကီး တုိ႔အား ရဲရင့္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ခ်ီးေပေနေသာ ဖိနပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းအား ေလးစားဂုဏ္ယူသည္။ ယခုနယူးေယာက္ဆႏၵျပပြဲသည္ သမုိင္းတြင္အထင္ရွားဆုံးေသာ ျပည္ပ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ႔ျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူ၊ ပါ၀င္သူအားလုံးအား အထူးေလးစားဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း...။ ၄င္း ေရႊဖိနပ္အား NCGUB, FDB ႏွင့္ NCUB တုိ႔မွ ေဒၚလာ တစ္သန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (အေၾကြးျဖင့္)....။

View My Stats