ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

9/29/09

ေရႊဖိနပ္ပုိင္ရွင္၀န္ခ်ီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံဂ်ားေရး၀န္ႀကီး တုိ႔အား ရဲရင့္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ခ်ီးေပေနေသာ ဖိနပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းအား ေလးစားဂုဏ္ယူသည္။ ယခုနယူးေယာက္ဆႏၵျပပြဲသည္ သမုိင္းတြင္အထင္ရွားဆုံးေသာ ျပည္ပ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ႔ျဖစ္သည္။ ဆႏၵျပပြဲဦးေဆာင္သူ၊ ပါ၀င္သူအားလုံးအား အထူးေလးစားဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း...။ ၄င္း ေရႊဖိနပ္အား NCGUB, FDB ႏွင့္ NCUB တုိ႔မွ ေဒၚလာ တစ္သန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (အေၾကြးျဖင့္)....။

No comments:


View My Stats