ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/11/09

V-Day နဲ႔ အစုိမဟုတ္တဲ့ေအာင္မ်ဳိးမင္း

ႀကံႀကံဖန္ဖန္..V-Day လုပ္တယ္။ ဒီ..အေျခာက္..လုုပ္စရာ.မရွိေတာ့ဘူးလား...ပီးရင္.C-Day..လုပ္အုံးမယ္။ ၀ုိင္း-ိုး၀ုိင္းစား..အဖြဲ႔ကုိ အားေပးတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး၊သားေကာင္း ေတြ..ေစာက္အေျခာက္ေၾကာင့္.. ဘ၀ေတြမပ်က္စီး ပါေစနဲ႔.. ။

HREIB- Burma အဖြဲ ႔ကုိ တုိက္ရုိက္ေျပာပါသည္။

No comments:


View My Stats