ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/4/12

ရင္နာလုိက္တာကြာ

ျမန္မာေတြ -င္လည္းခံရေသး၊ ဆီလည္းစုိက္ရေသးဆုိတဲ့အျဖစ္မ်ဴိးျဖစ္္ေနၿပီ။ ျမစ္ဆုံျပန္စဖုိ ့ေရးတဲ့စာမွာ အေတာ္မုိက္ရုိင္တဲ့ စကားလုံးေတြနဲ ့ျပည့္ေနတယ္။


၁။ စက္ေတြကို တရုတ္ကသြင္းတယ္

၂။ က်ြမ္းက်င္လုပ္သားငါးရာ တရုတ္ေတြျဖစ္မယ္

၃။ ဘိလပ္ေျမကအစ ကုန္ပစၥည္းကအဆုံး တရုတ္က လာမယ္

၄။ အကုန္လုံးအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရမယ္

ဆည္ကိစၥ ခဏေဘးဖယ္ထားပါ။ တကယ္တမ္းျဖစ္သင့္တာက ျမန္မာျပည္က အလုပ္သမားေတြကုိ က်ြမ္းက်င္လာေအာင္သင္တန္းေပးမယ္။ စက္ေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဝယ္မယ္။ ဘိလပ္ေျမကအစ စားေသာက္ကုန္အဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံက ဝယ္မယ္။ တရုတ္ေတြဆီက အခြန္ေကာက္ရမယ္။ ျဖစ္သင့္တာက ဒါမ်ဴိးျဖစ္ရမွာ။ ဒါမွ ျမန္မာေတြတုိးတက္မွာေပါ့။ အလုပ္ရမွာေပါ့။ အခုၾကေတာ့ဗ်ာ ဘယ္ေလာက္ ေစာ္ကားသလဲဆုိတာကုိၾကည့္ပါ။ လွ်ပ္စစ္တင္မကဘူး၊ ၾကာလာရင္ ျမန္မာေတြအကုန္လုံးကုိ ႏွမ-ိုးတရုတ္ျပည္ကပတ္ -ုိးတာခံရေတာ့မယ္။

View My Stats