ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/8/08

ျမန္မာျပည္က ေဒၚလာ ၄ သန္းေက်ာ္ တန္သည့္ပတၱျမားႀကီး ျပန္မိၿပီ


ျမန္မာႏုိင္ငံကအဖုိးတန္ပတၱျမားႀကီး ကုိၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ Vinenna ၿမိဳ ႔မွာ ၾသစႀတီးယားရဲေတြနဲ႔ ဂ်ာမနီေထာက္ လွန္းေရးေတြပူးေပါင္းၿပီး သူခုိးအႀကီးစားေတြလက္ထဲကေန ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ာမနီက ရတနာကုန္သည္ေတြက ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဆီကေန ၀ယ္ယူသြားၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ခုိးယူခံရတာပါ။ သူခုိးေတြဟာ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံကုိ ခုိးထုတ္သြားတာကုိ ေထာက္လွမ္းေရးေတြသိသြားလုိ႔ စုံးစမ္းေထာက္ လွမ္းခဲ့ရင္းေနာက္ဆုံးျပန္ရသြားပါတယ္။
ဒီပတၱျမားႀကီးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက လူငါးေလာင္းၿပိဳင္ သတ္မႈထဲကေနရရွိၿပီး ဂ်ာမနီက ရတနာကုန္သည္ေတြကုိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ေရာင္းစား ခဲ့တာလုိ႔သိရွိရပါတယ္။ ဒီေလာက္တန္ဖုိးႀကီးတဲ့ ရတနာေတြကုိ ျပည္ပမွာ တရားမ၀င္ခုိးထုတ္ေရာင္းစားေနတဲ့ ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေတြဟာ အခုဆုိရင္ ထားစရာေငြမရွိေအာင္ ခ်မ္းသားေနပါၿပီ။ ဒီပတၱျမားႀကီးရဲ ႔နာမည္ကုိ Pricess of Burma လုိ႔အမည္ေပးထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြပုိင္တဲ့ ဒီပစၥည္းကုိ တျခားလူမ်ဳိးျခားေတြ လက္ထဲေရာက္ေအာင္ လုပ္တဲ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိ ဖယ္ရွားၾကပါစုိ႔............

View My Stats