ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/16/11

ခြဲထြက္ၾကပါ...ကိုယ္ပိုင္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ၾကပါ

က်ေနာ္သာ လက္ရွိအေနအထားမွာ တုိင္းရင္းသားသူပုန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ရင္ သိတ္ေကာင္းမယ္။

 စစ္အစုိးရ နဲ ့ဘယ္လုိမွ ညွိလုိ ့မရဘူးတဲ့အဆုံး ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာမယ္။ ဥပမာ SSA အဖြဲ ့လုိမ်ဳိးဆုိရင္ အရမ္းေၾကျငာလုိ ့ေကာင္းေပါ့။ ဟုိအရင္းကတည္းက တုိင္းရင္းသားေတြဟာ ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္းနဲ႔ေနလာတဲ့လူေတြပဲ။

ကခ်င္၊ ကရင္၊ကယား စလုိ႔ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ဒီလုိ လုပ္ႏုိင္တဲ့အခြင့္အလမ္းရွိတယ္။ ေတာင္ပုိင္းဆူဒန္ေတာင္ လုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ လူဦးေရ ၆-သန္းေလာက္ပဲရွိတယ္။ ကရင္လူဦးေရထက္ေတာင္နဲေသးတယ္။ ေတာင္ပုိင္းနဲ႔ေျမာက္ပုိင္း ဘယ္လုိမွ ညွိႏႈိင္းလုိ႔မရေတာ့ ခြဲထြက္တာအေကာင္းဆုံးပဲဆုိၿပီ သူတုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ အေရွ  ့တီေမာကုိၾကည့္ပါ။

က်ေနာ္ကေတာ့ ခြဲထြက္ေရးကို အားေပးတယ္။ ဘယ္လုိမွ ညွိလုိ႔မရရင္ေတာ့ ဒီနည္းလမ္းက အေကာင္းဆုံးပဲ။ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို ကုိယ္တည္ေထာင္ၾကေပါ့။
--
Thanks for sending!!!
Phone Kyaw

ျမန္မာျပည္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအႀကံျပဳခ်က္

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္  ျပည္တြင္းတြင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ့အျမင္ျဖင့္တင္ျပပါသည္။

လက္ရွိဟိုတယ္စာရင္းႏွင့္   အခန္းအေရအတြက္မွာကိန္းဂဏန္းအရသာရွိၿပီး၊ အမွန္တကယ္ႏိုင္ငံျခား သားတည္းခိုႏိုင္သည့္ အခန္းအေနအထားမွာအလြန္နည္းပါး ပါသည္။

ပုဂံ-အင္းေလးကေလာတြင္ ဝင္ ေရာက္ေသာ အေနအထားႏွင့္လက္ခံႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္ မႏၱေလးတြင္ Tour ထားႏိုင္ေသာ ဟိုတယ္မ်ားေလ်ာ့ပါးလာသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားက်ဆင္းေနသျဖင့္အခန္းအေရအတြက္သာ ရွိ၍အမွန္တကယ္ Tour  အဆင့္မွီအခန္း နဲပါးေနပါေသးသည္။တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ၿမိဳ  ့ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတြင္ MidRange 3 Star Level အခန္း Tour Operator  မွေရာင္းရန္ အလြန္ပင္နဲပါးေနပါေသးသည္။ High Season တြင္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၂-ဆခန ္႔ဝင္ေရာက္လာလွ်င္ပင္ အလြန္အခက္အခဲေတြ႕ရ ေပမည္။

ထို႔အတြက္ဧည့္သည္မ်ားအား ခရီးစဥ္ျဖန္႔ထုတ္ႏိုင္ရန္ ေျမာက္ဦး၊ စစ္ေတြ၊ အင္းဝ၊
မင္းကြန္း၊ သီေပါ၊ နမ့္ဆမ္၊ ပုပၸား၊ စေလ၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ အင္းေတာ္ႀကီး၊ကကၠဴ၊ ေရႊစက္ေတာ္၊ ဖိုးဝင္းေတာင္၊ စံကား၊ သာစည္၊ ပဲခူး ၊မိုးယြန္းႀကီး၊သံေတာင္၊ ပင္ေလာင္း၊ လြိဳင္ေကာ္၊ ေမာ္တင္စြန္း၊ ထားဝယ္၊ က်ိဳကၡမီ၊ေကာ့ ေသာင္း၊ ပူတာအို၊ မင္းတပ္ ေဒသမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ Tour  လက္ခံႏိုင္ေသာအလတ္တန္းစား ဟိုတယ္ ဧည့္ရိပ္သာမ်ား ( 25 to 60 USD) တည္ေဆာက္ျခင္း
  ကိုခြင့္ျပဳသင့္၊ အားေပးသင့္ပါသည္။ 
 
ယင္းဧရိယာမ်ား၏လည္ပတ္ခြင့္ကန္႔သပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း(သို႔)  ျမန္ ဆန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုပါသည္။ သို႔မွသာ Tour Operator မွ
  ခရီးစဥ္အသစ္မ်ားေဖၚထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါက ေနျပည္ေတာ္ေဒသ၊ (ေတာင္တြင္းႀကီး - ေတာင္ညိဳ)၊ (ပ်ဥ္းမနား၊ ပင္ေလာင္း)၊
ကားလမ္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထားဝယ္ရထား လမ္းတို႔အား Tourခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါကခရီးစဥ္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။၄င္းအႀကံျပဳေဒသမ်ား တြင္အလယ္အလတ္တန္းစား ဟိုတယ္မ်ားတည္ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဒသခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြကအခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚထြက္ေစ လာမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကေလာ၊ အင္းေလး၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ ပူတာအို၊ မင္းတပ္၊ ကန္ပတ္လက္ေဒသခံ နယ္ေျမကြ်မ္းက်င္သူ TrekkingGuide မ်ားအား ေဒသတြင္း တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ရက္တိုသင္တန္းမ်ားပို႔ခ်၍
လိုင္စင္တခုသတ္မွတ္ ေပးသင့္ပါသည္။ သံျဖဴဇရပ္ ႏွင့္အလားတူျဖစ္ေသာကန္ခ်နာဘူရီ Dead Railway Line အစတြင္ ျပတိုက္ ႏွင့္ရထားလမ္းခရီးစဥ္အား စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ျပသထားသျဖင့္ဧည့္သည္မ်ား
 မ်ားျပားလွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိသံျဖဴဇရပ္ WW II ျပခန္းမွာ လံုးဝပ်က္စီးေနသည္က ိုစိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ဘုရား
ဖူးခရီးစဥ္မ်ားကိုသာ ျပသေနရျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္ႏွင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝန္းက်င္ တြင္ခရီးစဥ္ဆြဲဆန္႔ႏိုင္ရန္ ပုဇြန္ေတာင္ ေခ်ာင္း၊
လိႈင္ျမစ္၊ ရန္ကုန္ ျမစ္၊ ပဲခူးျမစ္၊ တြံေတးတူးေျမာင္းႏွင့္
ဧရာဝတီျမစ္လက္တက္မ်ား အတြင္း လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ Live On Board  ႏွင့္ Sunset
 Boat  ခရီးစဥ္မ်ား ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင ့္ေရယာဥ္ငယ္မ်ားတည္ေဆာက္ေျပးဆြဲ
 ျခင္း ကိုအားေပး သင့္ပါသည္။

 ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုေသာဆႏၵျဖင္  
 ေစာျမင့္ႏိုင္ ( G - 6887 , Management - 5 )
 
ျမန္မာ တုိးဂိုက္အုပ္စုမွ ရယူပါသည္။

View My Stats