ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/3/12

မွတ္ပလား ဇာဂနာ ဂတုံးႀကီးရဲ ့

1 comment:

Anonymous said...

အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေထာင္ပိုင္ျဖစ္လာမည့္ ဦးဘိုၾကည္၊ေထာင္မွဳးၾကီးျဖစ္လာမည့္ ဦးတိတ္ႏိုင္တို႕က ႏိုင္-က်ဥ္းသား ဘုန္းေက်ာ္အား လည္ပင္းနင္း ႏွိပ္စက္မည့္ပံု။း)


View My Stats