ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/3/12

စိတ္မရွည္သူမ်ားသုိ ့-

အခုမလႊတ္ေပမဲ့ ေနာင္ၾကရင္ လႊတ္မွာပါ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၾကေလဗ်ာ....ေရြ ့ေနတယ္ေလ...။ အေရြ ့...ဆုိတာ...အေရြ ့ပဲဆုိေတာ့ ေရြ ့ေနတာေပါ့ေနာ္...။

No comments:


View My Stats