ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/16/10

ကန္ေတာ့ပါ၏


ၾကည္ညဳိစရာေကာင္းေသာ ဘဘဦးတင္ဦးအား အစဥ္ဦးၫႊတ္အေလးျပဳပါသည္။ ဘဘ က်န္းမာပါေစ။

ေတာင္းတဲ့ဆုေတာင္း...ျပည့္ေစေၾကာင္းဗ်ဳိ ႔.....။

စာေရးဆရာ အုပ္စုိးႏုိင္ရဲ ႔ ၉၉၉၉ သံခ်ပ္ထဲက အပိုင္းအစတခ်ဳိ ႔ေလးပါ....

ငါႏွင့္ငါသာ ႏႈိင္းစရာ
ငါသာ ငါထက္
မာန္မတက္နဲ႔
ငါမွ တပါး အျခားသူငွာ
ၾကည္သာေစေၾကာင္း
ေတာင္းတဲ့ဆုေတာင္း ျပည့္ေစေၾကာင္းဗ်ဳိ ႔....။
ေတာင္းတဲ့ဆုေတာင္း ျပည့္ေစေၾကာင္းဗ်ိဳ ႔.....။

သႀကၤန္နီးပါၿပီ...။ လူ႔ေဘာင္သစ္ရဲ ႔သံခ်ပ္ေလးထြက္ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာ...။

View My Stats