ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/29/10

ဘုန္းေက်ာ္ေဗဒင္

ထုံးစံအတုိင္း ျပည္ပအတုိက္အခံေတြလုပ္မည့္အလုပ္

၁) ေရြးေကာက္ပြဲမွတ္ပုံတင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း NLD ရဲ ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္ဆုိသည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားေတြ႔ရမည္။

၂) NLD ကုိ နအဖဘက္က တုန္႔ျပန္ႏုိင္သည့္ အလာအလားကုိ မီဒီယာမ်ားမွ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားအားေမးျမန္းမည္။

NLD ရဲ ႔ Plan

၁) အထူးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ထုတ္မည္။

၂) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရးအေၾကာင္း၊ ေရႊဂုံတုိင္အေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလုပ္ပါဆုိသည့္အေၾကာင္း သမရုိးက်ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ႔ရမည္။

၃) ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ လုံး၀ေစာက္ဂရုမစိုက္ပါ။

၄) နအဖမွ ပိုက္စိတ္တုိက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ NLD ရုံးမ်ားခ်ိတ္ပိတ္ျခင္း၊ NLD အဖြဲ႔၀င္မ်ားရဲ ႔ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆက္လုပ္မည္။

၅) ျပည္ပအတုိက္အခံ ပရုိပုိဆယ္အသစ္တင္မည္။ No Vote (သုိ႔)လူထုအုံၾကြမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးျပဳလုပ္မည့္ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ဆင္တူသည့္ လုပ္ရပ္မ်ဳိးျပဳလုပ္မည္။

၆) NLD အဖြဲ႔၀င္အေတာ္မ်ားမ်ား ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္မဲ့ေဆာက္သုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ယူအန္ေလွ်ာက္၊ တတိယႏုိင္ငံသြားဖုိ႔ ျပင္ဆင္မည္။

၇) NLD မွ သတၱိရွိသည့္ေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္ေပၚထြန္းမည္။

၈) နအဖ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရမည္။ ဦးသုေ၀ႏွင့္အျခားပါတီမ်ားခြက္ခြက္လန္ရႈံးမည္။

၉) စစ္ေဘာင္းဘီ၀တ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ႏွင့္ အရပ္၀တ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္သေဘာထားစတင္ကြဲလြဲမည္။ တပ္တြင္းပုန္ကုန္မႈျဖစ္ၿပီး၊ အျမင္မွန္သည့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ငယ္မ်ားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားအာဏာလြဲမည္။

၁၀) လူထုအုံၾကြမႈလုံး၀မျဖစ္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္သည့္ လူႀကီးမ်ားသာ တုိင္းျပည္တြင္က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္သည့္ လူငယ္မ်ား ထုိင္း၊ မေလးရွား။ ယူေအအီး၊ စလုံး၊ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အားလုံးအလုပ္လုပ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

View My Stats