ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

9/16/11

ရုိဟင္ဂ်ာအတြက္ မဲေပးၾကဖုိ ့ဖိတ္ေခါ္ပါသည္

ရုိဟင္ဂ်ာလုိ ့ေခါ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ့က လူေတြဟာ သူတုိ ့ကုိသူတုိ ့ျမန္မာျပည္က တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးျဖစ္တယ္လို ့ ေျပာလာတာၾကာပါၿပီ။ က်ေနာ္က သူတုိ ့ကုိ ျမန္မာျပည္ရဲ ့တုိင္းရင္းသားအုပ္စု တစ္စု အျဖစ္ ဘယ္လုိမွ ခံစားေပးလို ့မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့စကားလုံးက အေတာ့္ကုိ ေခါင္းစားတဲ့စကားလုံး့ပဲ။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ သူတုိ ့နဲ ့ပက္သက္ၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ့္မွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမရွိဘူး။ ဘယ္လုိ ဆႏၵခံယူခ်င္လုိ ့ဆုိေတာ့ ဒီလုိပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ က်ေနာ္တုိ ့ျမန္မာႏုိင္ငံက တုိင္းရင္းသားေတြက သူတုိ ့ဟာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္စုျဖစ္ပါတယ္ဆုိတာနဲ ့ပက္သက္ၿပီး ကုိယ့္ဆႏၵကို ေျပာၾကေစခ်င္တယ္။ ရလာတဲ့ ဆႏၵမဲေတြက သူတုိ ့အတြက္ အေျဖပဲ။ ႏုိ ့မုိ ့ဆုိရင္ ရွင္းျပရတာ အာေညာင္းတယ္။ ဆုိေတာ့ လူတုိင္းကုိ မဲေပးၾကဖုိ ့ဖိတ္ေခါ္ပါသည္။ မဲေပးခ်င္ရင္ ဒီလင့္ကုိ ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ကုလားေတြလည္း ေပးပါ။

View My Stats