ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

9/30/11

Thank you U Thein Sein

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ တကြေသာ လက္ရွိႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအစုိးမွ ျမစ္စုံဆည္စီမံကိန္းအား ရပ္ဆုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ ေဖာ္မျပႏုိ္င္ေသာ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရပါသည္။ ျပည္သူ ့လူထုရဲ ့အသံကုိနားေထာင္သည့္ အစုိးရျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေတြ ့ျပသလုိက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလးစားမိပါသည္။ က်ေနာ္တုိ ့ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးမွလည္း ယခုကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ အစုိးရအားဝုိင္းၿပီးခ်ီးက်ဴးၾကေပးေစခ်င္ပါသည္။

View My Stats