ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

8/28/11

ကုိဘုိၾကည္သုိ႔

ကုိဘုိၾကည္ကုိ အရင္တုန္းက က်ေနာ္ၾကည့္မရဘူး။ အခု က်ေနာ္ ၾကည့္လုိ႔ရၿပီ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူ႔အေဖက ေလတပ္က တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိၿပီး ဧရာ၀တီမွာ သူေျပာေနတယ္။ ဒါကုိ က်ေနာ္ဂုဏ္ယူတယ္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည္ (မုိးသီးဇြန္မပါ)

ယေန႔မွစ၍ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကုိယ္ခ်မ္းသာျဖစ္ေရးအားရည္ဇူး၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအား နယူးေယာက္တြင္ ဖိနပ္ျဖင့္ေပါက္သည့္ မုိးသီးဇြန္မွလြဲ၍ က်န္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးအား တုိင္းျပည္တြင္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ခြင့္ျပဳသည္။ အကယ္၍ မုိးသီးဇြန္အေနျဖင့္ မိမိစီးေသာေတာစီးဖိနပ္ျဖင့္ ျပန္ေပါက္ခံလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ျပန္လည္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။

ပုံ
ဦးသိန္းစိန္
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ

View My Stats