ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

8/28/11

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည္ (မုိးသီးဇြန္မပါ)

ယေန႔မွစ၍ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကုိယ္ခ်မ္းသာျဖစ္ေရးအားရည္ဇူး၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိအား နယူးေယာက္တြင္ ဖိနပ္ျဖင့္ေပါက္သည့္ မုိးသီးဇြန္မွလြဲ၍ က်န္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးအား တုိင္းျပည္တြင္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ခြင့္ျပဳသည္။ အကယ္၍ မုိးသီးဇြန္အေနျဖင့္ မိမိစီးေသာေတာစီးဖိနပ္ျဖင့္ ျပန္ေပါက္ခံလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ျပန္လည္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။

ပုံ
ဦးသိန္းစိန္
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ

1 comment:

ခ်င္းမိုင္သား said...

မိုးသီးကလဲ ေဝါယဥ္နဲ႔ပင့္ေတာင္မလာဘူးတဲ့ ႏို႔ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေစာ္ႀကီးတေဗြနဲ႔ ဖီးလ္ခိုက္ေနတာ ၿငိမ့္ေနတာပဲတဲ့ ေဒါက္တာခ်က္ႀကီးဘေလာ့မွာေတာင္ တေလးတစားတင္ထားရတယ္ ခ်ိဳခ်ိဳႀကီးက အယ္ေနတာပဲ မိုးသီးတြဲေလာင္းခိုခိုစီးတယ္နဲ႔ တူတယ္


View My Stats