ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/16/11

ခြဲထြက္ၾကပါ...ကိုယ္ပိုင္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ၾကပါ

က်ေနာ္သာ လက္ရွိအေနအထားမွာ တုိင္းရင္းသားသူပုန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ရင္ သိတ္ေကာင္းမယ္။

 စစ္အစုိးရ နဲ ့ဘယ္လုိမွ ညွိလုိ ့မရဘူးတဲ့အဆုံး ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာမယ္။ ဥပမာ SSA အဖြဲ ့လုိမ်ဳိးဆုိရင္ အရမ္းေၾကျငာလုိ ့ေကာင္းေပါ့။ ဟုိအရင္းကတည္းက တုိင္းရင္းသားေတြဟာ ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္းနဲ႔ေနလာတဲ့လူေတြပဲ။

ကခ်င္၊ ကရင္၊ကယား စလုိ႔ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ဒီလုိ လုပ္ႏုိင္တဲ့အခြင့္အလမ္းရွိတယ္။ ေတာင္ပုိင္းဆူဒန္ေတာင္ လုပ္ၿပီးသြားၿပီ။ လူဦးေရ ၆-သန္းေလာက္ပဲရွိတယ္။ ကရင္လူဦးေရထက္ေတာင္နဲေသးတယ္။ ေတာင္ပုိင္းနဲ႔ေျမာက္ပုိင္း ဘယ္လုိမွ ညွိႏႈိင္းလုိ႔မရေတာ့ ခြဲထြက္တာအေကာင္းဆုံးပဲဆုိၿပီ သူတုိ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ အေရွ  ့တီေမာကုိၾကည့္ပါ။

က်ေနာ္ကေတာ့ ခြဲထြက္ေရးကို အားေပးတယ္။ ဘယ္လုိမွ ညွိလုိ႔မရရင္ေတာ့ ဒီနည္းလမ္းက အေကာင္းဆုံးပဲ။ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကို ကုိယ္တည္ေထာင္ၾကေပါ့။
--
Thanks for sending!!!
Phone Kyaw

1 comment:

nyopyar88888 said...

ခဲြမထြက္ဘဲအတူတူေနတာေတာင္ ရခိုင္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာတဲ့ ရွမ္းၿပည္နယ္မွာ ၀ ကိုးကန္ ့ ရုမ္းတရုပ္တဲ့ ကခ်င္ၿပည္နယ္မွာ ကခ်င္မေလးေတြ တရုပ္မယားငယ္ၿဖင့္ကုန္ၿပီ၊ က၇င္မေလးေတြနဲ ့မြန္မေလးေတြ ထိုင္းမွာဖာၿဖင့္ကုန္ၿပီ၊ ကိုယ္ပိုင္သီးသန့္ေနၾကည့္ပါ။ ရခိုင္ကို ဘဂၤလာေဒ့္က နယ္ခ်ဲ ့ရင္ ေသနတ္နဲ ့ပစ္စ၇ာမလိုဘူး ဘကုန္းေတြ ၇ခိုင္ဘက္လွည့္ေသးေပါက္လိုက္တာနဲ ့၇ခိုင္ ေရၿမဳပ္ၿပီ။ ရွမ္းၿပည္လဲ တရုပ္ေသးေပါက္၇င္ပဲြသိမ္း၊ က၇င္ၿပည္ ထိုင္းကလွည့္ေသးေပါက္လိုက္၇င္ ဇဲြကပင္ၿမဳပ္သြားမယ္။။။။ တိုင္းရင္းသားေတြခဲြထြက္လိုက္၇င္လဲ ထပ္ကဲြဦးမွာ.ဥပမာ DKBA နဲ KNU ဘုန္းေက်ာ္ မူုးေနရင္လဲ အိပ္ေနပါကြားးးးးး


View My Stats