ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

8/18/09

ဗီယမ္နမ္စစ္ျပန္ႀကီးကုိ ေၾကာက္တဲ့ တပ္ေပါင္းစု

အေမရိကန္စစ္ျပန္ႀကီး...မိန္းမတစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ယူတဲ့လူႀကီးတစ္ေယာက္ကုိအေမရိကန္အထက္လြတ္ေတာ္အမတ္ဟုေခၚပါသည္။ သူသည္ ဘဘဦးသန္းေရႊကုိ မ်က္စိမွိတ္ျပၿပီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္အားသိမ္းယူမည့္အႀကံျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ဗလခ်ဳိင့္မႏွင့္ ဟန္းနီးမြန္း သြားခဲ့သည္။ ေထာင္ခုႏွစ္ႏွစ္က်တဲ့သူ႔ႏုိင္ငံသားကုိ ကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ ၀င္ရႈပ္ခဲ့ေၾကာင္းအားလုံးသိသည္။ သူျပည္ေတာ္ျပန္ေတာ့ သူ႔ႏုိင္ငံသားေတြ၊ သူ႔အစုိးရက ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။ ေနာင္တက္မဲ့သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲမ်ားမ်ားရေလအုံးမည္။

အေမရိကန္အစုိးရထံမွ ေငြရတဲ့ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အတုိက္အခံလူေတြဟာ သူ႔လုပ္ရပ္ မွားေနေၾကာင္းသိရဲ ႔သားႏွင့္ လုပ္ေနၾကအလုပ္ျဖစ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ေျငာခ်က္မထုတ္ ပါးစပ္ပိတ္ေနတာဟာ ေနာင္ႏွစ္အတြက္ေငြမရမွာ စုိးရိမ္လုိ႔လား။ ေမးစရာေမးခြန္းပါ။ FDB, NUGUB, NCUB တပ္ေပါင္းစု ေတြဒီတစ္ခါေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေရးဖုိ႔ မွင္ကုန္ေနပါၿပီဆုိတာ ေျပာပါရေစ...။

Proposal ႏုိင္ငံေရး အျမန္ဆုံးက်ဆုံးပါေစ။ လုပ္စားေခါင္းေဆာင္မ်ား အျမန္ဆုံးေသဆုံးပါေစ။ ဘဘႀကီးသန္းေရႊ သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ...။ သူေသလုိ႔မျဖစ္ေသးဘူး။

No comments:


View My Stats