ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

9/28/08

သစၥာရွိသူမ်ားမ၀င္ရ

က်ေနာ္(၁)

က်ေနာ္က ၁၉၉၀-ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္းကေန ၾသစီကုိ ၉၁၇ ဗီဇာနဲ႔ ထြက္လာတယ္။ အရင္တုန္းက က်ေနာ္တုိ႔ ၉၁၇-ဗီဇာနဲ႔လာတဲ့သူေတြကုိ ျပန္ခြင့္မေပးဘူး။ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ျပန္ခြင့္ ေပးတယ္။ က်ေနာ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ ့ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျပန္ခဲ့တယ္။

ဗီဇာမရခင္လား။ က်ေနာ္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တယ္။ ဗီဇာရၿပီးေတာ့ က်ေနာ္ ႏုိင္ငံေရးဆက္မလုပ္ခ်င္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ေျပာတာမဟုတ္။ ပတ္သ္ၿမိဳ ႔မွာ ေျပာတာ။ ဘာျဖစ္လုိ ႔လဲဆုိေတာ့ ျမန္မာသံရုံးက လူေတြက ေနရာတကာမွာ ရွိတယ္။ အကယ္၍မ်ား သူတုိ႔က သတင္းပုိ႔လုိက္ရင္ က်ေနာ္ျမန္မာျပည္ ျပန္မရႏုိင္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ပက္သ္ၿမိဳ ႔မွာ ဆက္မလုပ္ခ်င္။

က်ေနာ္(၂)


က်ေနာ္ ပတ္ၿမိဳ ႔ကုိ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ေဆြမ်ဴိးေတြက တဆင့္ေခၚလုိ ႔ ခုန္ခ်ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရာက္တယ္။ က်ေနာ္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ျမန္မာျပည္သူေတြ ေကာင္းစားဖုိ႔ပါ။ တကုိယ္ေကာင္းဆန္မေျပာပါ။ ျမန္မာျပည္က က်ေနာ့္အိမ္မွာ ကားသုံးစီး၊ တုိက္(၄)လုံးပဲ ရွိတယ္။ ပတ္သ္ၿမိဳ ႔မွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆုိတာ ဆႏၵျပပြဲ၊ ေဒၚစုေမြးေန႔ပြဲ၊ ၈၈၈၈ အခမ္းအနား မွာ PR (Permanent Resident) ရဖုိ ႔ ့အတြက္ ဓာတ္ပုံရုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့က်ေနာ္ ေၾသာ္စီအစုိးရမွာ ပီအာ ေလွ်ာက္တယ္။ၿပီးေတာ့ရတယ္။ က်ေနာ္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာႀကိဳက္တယ္။

က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေရာက္တယ္။ ျမန္မာသံရုံးကုိ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ လက္ထုိးလုိက္လုိ႔ ဗီဇာရတယ္။ က်ေနာ္ ျမန္မာျပည္ေရာက္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ က်န္ခဲ့တဲ့ မိန္းမနဲ႔ခေလးေတြကုိ ေခၚလုိက္တယ္။ သူတုိ႔ေအာ္စီေရာက္တယ္။ က်ေနာ္ မေပ်ာ္ပါ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတာကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့တယ္။

က်ေနာ္ႏုိင္ငံေရးဆက္မလုပ္ခ်င္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာ လူေတြမညီၫြတ္ဘူး။ စိတ္ကုန္တယ္။
က်ေနာ္မမွားပါဘူး။
No comments:


View My Stats