ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

9/19/08

Hacker Attack ကေနဘယ္လုိကာကြယ္ရမလဲ


အခုတေလာ စစ္အစုိးရကေန ့ ျပည္ပအတုိက္အခံအင္အားစုေတြရဲ့ ဘေလာ့ေတြ ၀က္ဆုိက္ေတြကုိ တုိက္
ခုိက္ေနပါတယ္။ အဲဒိတုိက္ခုိက္တာကုိဘယ္လုိကာကြယ္ၾကမလဲ……
ဂူဂယ္ထဲကရတာကုိ ရွယ္ေပးပါတယ္။
ေအာက္ပါ ေဆာဖ့္၀ဲကုိ သုံးၾကည့္ပါ….
ရက္ေပါင္းသုံးဆယ္ေတာ့ဖရီးရပါတယ္။
http://www.gfi.com/landing/esmdet.asp?adv=69&loc=119

No comments:


View My Stats