ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

10/16/08

ထုိင္းနဲ႔ကေမၻာဒီးယားေတာ့ခ်ၿပီ

ကမၻာဒီယားကေတာ့ မွန္တယ္ သူ႔ရဲ ႔ နယ္ေျမကုိ က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ သူေတြကုိ ျပန္ဆုတ္ဖုိ႔အခ်ိန္ေပးတယ္။ ဒါကုိ ထုိင္းကလက္မခံဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာဒီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခ်မယ္လုိ႔ေျပာတာပဲ။ ကမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသားေတြက ေတာ့ ေတာ္ေတာ္တင္းတယ္။ Perth မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ကမၻာဒီးယားမိသားစုေတြက ေျပာတယ္ ျမန္မာေတြ အရမ္းေကာင္းတယ္တဲ့။ ထုိင္းေတြ မေကာင္းဘူးတဲ့။ သူတုိ႔ရဲ ႔နယ္ေျမနဲ႔ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ကုိ ထုိင္းက လုိခ်င္ေနတယ္။ အဲဒိသမုိင္း ေၾကာင္းကုိ ျမန္မာလူမ်ဳိးပညာရွင္ေတြထဲကေန ေရးသင့္တယ္။

No comments:


View My Stats