ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/27/08

ဆရာ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫႊန္႕

ဓာတ္ပုံ ဘုန္းေက်ာ္(လူ႔ေဘာင္သစ္)

ဆရာေဒါက္တာမ်ဳိးၫႊန္႔(စီးပြာေရးပညာရွင္)။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းထဲမွာ အထင္ကရ ရွိတဲ့သူ။ အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးရင္းနဲ႔ လူငယ္ေတြကုိ အၿမဲတမ္းအားေပးေနတဲ့သူ။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ ျမန္မာျပည္မွာ လုံး၀မရွိေစခ်င္တဲ့သူ။ တတိယႏုိင္ငံမွာေနရေပမဲ့ အၿမဲတမ္းတုိင္းျပည္မွာရွိေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြထဲမွာ နစ္မြန္းေနသူ။
ရွားရွားပါးပါး ပညာရွင္ေတာ္လွန္ေရးသမား။ အရမ္းေလးစားဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ အၿမဲတမ္းႏုိင္ငံေရးကုိ လူငယ္ေတြထက္တက္ၾကြတယ္။
သူ႔သမုိင္းကုိသိခ်င္ရင္ Wikipedia ႏွင့္ Google မွာရွာၾကည့္။ သူက က်ေနာ့္ဆရာပါ။ ဆရာေတာ္လွန္ေရးကုိဆက္လုပ္ႏုိင္ပါေစ.........။

No comments:


View My Stats