ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/10/08

တုိလီမုိလီေတြ႔လုိ႔ ဆြဲထုတ္လာတာ.....


ဘီယာေသာက္ အင္တာနက္ဖတ္ရင္ ေတြ႔လုိ႔ ေကာ္ပီကူးလာတာ။ တုိလီမုိလီဆီကပါ။ ေတာ္ေတာ္ရီရတယ္....ဗ်ဲ..

No comments:


View My Stats