ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/14/09

ပါတီ၀င္အားလုံးသုိ႔

ပါတီ၀င္အားလုံးသုိ႔...။

အထူးသျဖင့္- CEC, CC

ပါတီ ဗဟုိကာ္မတီလုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ ခံယူထားသူအားလုံးသုိ႔ စာေရးပါတယ္။ ၾကာခဲ့ပါၿပီ..ပါတီလည္း အားနည္းလာပါၿပီ။ ဒီအတုိင္းပဲဆက္ထားေတာ့မွာလား။ ထုိင္းနယ္စပ္မွာ ရွိတဲ့ပါတီကုိ အခုလုိပဲ ထားေတာ့ မွာလား။ ေရာက္သြားေတာ့ ေတြ႔ရတယ္...အရင္ထက္ပုိအားနည္းသလုိခံစားမိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတိုင္းဆက္သြားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ပုိဆုိးလာဖုိ႔အတြက္ပဲ ျမင္မိပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေပ်ာက္သြားတာအထိ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ လူေတြဆုံေတြ႔ၿပီး စကားေျပာၾကရင္ ေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ လုပ္မယ္ဆုိရင္ေပါ့....။ ဒီအတိုင္းဆက္သြားရင္ေတာ့ အေျခအေန မေကာင္းပါဘူး..။ ဆရာလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

ရဲေဘာ္ ဘုန္းေက်ာ္

No comments:


View My Stats