ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/28/09

ေပၚလစီ၊ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ သေဘာတရား အၿမဲတမ္းေျပာင္းလဲေနရမည္...

မည္သည့္အယူအဆ၊ မည္သည့္ဝါဒပင္ျဖစ္ေစ လူထုႏွင့္ မကိုက္ညီ၊ လူထုက လက္မခံ၊ လူထုက မေက်နပ္။ လူထုႀကီးတရပ္လံုး မတိုးတက္လွ်င္ ထိုဝါဒကို ေက်ာခိုင္းရမည္၊ တနည္းေျပာလွ်င္ သစၥာ ေဖာက္ရမည္။ လူထုေကာင္းစားမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ဝါဒမ်ဳိးကိုမဆို သစၥာေစာင့္သိစရာ မလုိပါ။ အဆံုးအထိ ဆိုရေသာ္ မူ၊ ဝါဒ၊ လမ္းစဥ္၊ စနစ္တို႔သည္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအရ လူသားတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနၾကရမည္ျဖစ္ေသာ အနိစၥသေဘာမ်ားသာတည္း။

ဦးဖုိးသာေအာင္(ေနာ္ေ၀)

မွတ္ခ်က္။ ။ သူ႔ရဲ ့ဆုိလုိခ်က္ကုိ အနည္းငယ္နားလည္းပါတယ္။ သေဘာတူပါတယ္။ ေပၚလစီ၊ မူ၊ ဥပေဒ ဆုိတာ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေနကုိ မူတည္ၿပီး အစုိးရေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေျပာင္းလဲရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့...တခုရွိတာက ေပတံ၊ စံႏႈံး လုိပါတယ္။ လူထုေကာင္းစားမည္ဆုိတာကုိ ဘာေပတံ၊ စံႏႈံးနဲ႔တုိင္းမွာလဲ။ တကယ္ေကာ အဲဒါေတြက တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ သုံးၿပီးၿပီလား။


No comments:


View My Stats