ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/7/09

သစၥာေဖာက္ ဘုန္းေက်ာ္ ့ နအဖ ၀န္ႀကီး ေက်ာ္္ဆန္းကုိသြားေရာက္ေတြ႔

က်ေနာ္သည္ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ၾသစီမွတဆင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ တပတ္ၾကာအလည္အပတ္ခရီးသြား ေရာက္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်ယ္မွာ နအဖ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလုပ္စား သူမ်ားအား သူလွ်ိဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ သတင္းေပးရန္းလည္းပါ၀င္သည္။ ၀န္ႀကီး ေက်ာ္ဆန္း (ငပု) မွ က်ေနာ့္၏လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ပါက သူ႔သမီး (ငပုမ) ႏွင့္ ေပးစားမည္ဟုဆုိသည္။ က်ေနာ္သည္ ထုိအစီအစဥ္အား စိတ္၀င္စားေသာေၾကာင့္ သူခုိးေထာက္ခံ သူမ်ားႏွင့္ သူခုိးမ်ားအဆုိအရ ေတာ္လွန္ေရးသစၥာေဖာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ မွ မဲ့ေဆာက္သုိ႔ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉-ရက္ေန႔တြင္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ မဲ့ေဆာက္မွ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီလုပ္စား သူမ်ားအားတိတ္တဆိတ္ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္၊ သတင္းယူခဲ့သည္။ မဲ့ေဆာက္တြင္ စပါးႏွံ အရက္ေသာက္ရင္း သတင္းယူရသည္မွာ အားႀကီးေကာင္းသည္။ ထုိမွတဆင့္ ဘန္ေကာက္၊ စကၤာပူႏွင့္ ၾသစီ သုိ႔ ေလယ်ာဥ္ပ်ံႀကီး စီးၿပီး က်ေနာ့္၏ခရီးစဥ္အား အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ က်ေနာ္သည္ ျမန္မာ့ဒီမုိ ကေရစီေရး လုပ္စားသူမ်ား၏ သစၥာမခံေသာေၾကာင့္ က်ႏုပ္အား ေတာ္လွန္ေရးသစၥာေဖာက္အျဖစ္ စြပ္စဲြခံရသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ေက်ာ္ဆန္းသမီးငပုမအား ေနာက္တေခါက္တြင္ႀကိတ္မည္။

No comments:


View My Stats