ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

5/1/09

ေတာင္းဆိုခ်က္ (၃) ရပ္မရရင္ ဘာလုပ္မွာလဲ NLD?

ဘုိးဘုိးႀကီးတုိ႔ကေတာ့ ေတာင္းဆုိခ်က္သုံးရပ္ ေပးရင္ေရြးေကာင္ပြဲ၀င္မယ္တဲ့ဗ်ာ..။ ဒီသုံးခုမရရင္ေကာ ေရွ ႔ ဘာဆက္လုပ္မွာ လဲဆုိတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးဘူး။ အရင္းတုန္းကလည္း ဒီအတုိင္းဘဲ။ အထူးေၾကျငာခ်က္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြထုတ္တာ နအဖ က ဖုတ္ေလတယ္ငပိရွိေလတယ္လုိ႔ေတာင္ မထင္ဘူး။ ေတာင္းဆုိခ်က္သုံးရပ္ကုိ နအဖက ေပးရင္ ေႏြေခါင္ေခါင္ မုိးႀကိဳးပစ္လိမ့္မယ္။

၁) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး ႁခြင္းခ်က္မရိွ ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊
၂) ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးေရး
၃) အားလုံးပါ၀င္ႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ နိုင္ငံတကာ၏ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာမႈကို ခြင့္ျပဳေရး။

No comments:


View My Stats