ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/7/09

ဗုိလ္မႈးႀကီး စိန္ျမကုိလူတုိင္းသတိရေနတုံးပဲ...

ဦးေအာင္ေမာင္း ကုိင္တဲ့ ဗုိလ္မႈးႀကီး စိန္ၿမ..


ဗုိလ္မႈးႀကီး စိန္ျမကုိလူတုိင္းသတိရေနတုံးပဲ...

ဒီပုံဟာ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံကေန သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ လွမ္းၿပီးဂုဏ္ျပဳေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ.. ရဲေဘာ္ ေတြကုိ ေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔..။ ပုိ႔ေပးတဲ့...ကုိသိန္းလြင္၊ ဦးေအာင္ေမာင္း၊ ကိုေမာင္ငယ္ ေနေကာင္းက်ပါေစ။

ဗုိလ္မႈးႀကီးစိန္ျမ သမုိင္းသိခ်င္ရင္..ႏုိင္ငံတကာစာေပ၊ နဲ႔ သမုိင္းမွာရွာၾကည့္။ ဂြတ္ဂယ္မွာ အနည္းဆုံးရွာၾကည့္..။ ပီဒီအက္ဖ္က ေစာက္ရူးမဟုတ္ဘူးဆုိတာေတြ ႔လိမ့္မယ္။ သူ႔သမုိင္းက..အခု စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြေျပာတဲ့ သမုိင္းထက္ ပုိျမင့္ျမက္တယ္။ မယုံရင္..ခင္ဗ်ား..ေသသြားတဲ့ သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြတ္ ကုိေမးၾကည့္။

No comments:


View My Stats