ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/7/09

ဗဟုိေကာ္မတီအထူးအစည္းအေ၀းသုိ႔-၂

ပါတီဌာနခ်ဳပ္သည္ ဒုကၡသည္စခန္းမျဖစ္ေရး-

ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကနယ္စပ္မွာရိွတယ္။ ဌာနခ်ဳပ္အလုပ္အတိအက်ဘာေတြမ်ားလဲေတာ့မသိဘူး။ျပည္တြင္းက ပါတီ၀င္ ေတြ၊ ယူဂ်ီလုပ္ငန္းမွာ ဆက္ႏြယ္သူေတြဟာ ဌာနခ်ဳပ္ကုိေရာက္လာၿပီး သုံးေလးလ၀င္လုပ္ ၊ ၿပီးရင္ ၊ ယူအန္ ေလွ်ာက္ၿပီးကန္႔ထဲကုိ၀င္သြားၾကတယ္။ ဒါဆုိရင္ သူတုိ႔တတိယႏုိင္ငံကုိထြက္ဖုိ႔အတြက္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကုိ အ၀င္ဂိတ္ အျဖစ္လုပ္သလုိျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒိအတြက္ စည္းကမ္းအတိအက်သက္မွတ္ထားတာမရွိဘူး။ အနည္းဆုံးပါတီမွာ သုံးႏွစ္ေလးႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွ ယူအန္ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတာကုိ ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံ (သုိ႔) စည္းကမ္း ထုတ္ရမယ္။

No comments:


View My Stats