ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/12/09

ကုိေငြလင္း(အတြင္းေရးမႈး-၁)

ကုိေငြလင္း(အတြင္းေရးမႈး-၁)

ကုိေငြ...လုိ႔ေျပာရင္ ရုိင္းရာက်မယ္။ က်ေနာ့္အေဖထက္ နည္းနည္းပဲငယ္ငယ္မယ္။ ဦးေငြလင္း....လုိ႔ က်ေနာ္ သုံးခ်င္တယ္။ ဦးေငြလင္း...ကုိသိတယ္။ ရင္းႏွီးတယ္။ ေလးစားတယ္။ သူ႔သမုိင္းက အင္တာနက္ေပၚမွာ ေလပဲေပး.. ေနတဲ့ လူေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္.. ကုိရင္ေလးနဲ႔ ေက်ာင္းထုိင္.. ဘုန္းႀကီး အဆင့္လုိ႔မ်ဳိးပဲ။ ကုိေငြလင္းက ဆရာေတာ္တပါးလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ေလးစားတယ္။ သိမ္ေမြ႔တယ္။ သူ႔သမုိင္းက အုတ္က်င္းမဟုတ္ဘူးဆုိတာ ခင္ဗ်ားတုိ႔အားလုံးသိတယ္။

က်ေနာ့္ အခု လူ႔ေဘာင္သစ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီးေရးေနတာဟာ လူ႔ေဘာင္သစ္ကို ဖ်က္လုိ႔ဖ်က္စီးလုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ တုိးတက္ဖုိ႔အတြက္၊ အားလုံးပါ၀င္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ေဆာ္ေအာတဲ့အဆင့္ျဖစ္တယ္။ အခုဌာနခ်ဳပ္မွာ ရွိတဲ့လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဖာရုံသြားၿပီး ဖာအၿမဲခ်ေနတဲ့ လူတန္းစားမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔အလုပ္ကုိသူတုိ႔လုပ္ေန တယ္။ က်ေနာ့္အလုပ္က က်ေနာ္ျဖစ္ေစခ်င္တာကုိ အားလုံးသိေအာင္ေျပာတဲ့အဆင့္။ ေလကန္တဲ့အဆင့္ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္..သူတုိ႔လုိ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။

ပါတီမွာ ရွိတဲ့ပါတီ၀င္ေတြေကာ၊ စီစီ၀င္ေတြေကာ ပါတီ ႀကီးထြားေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိတယ္။ အရင္တုန္းကလုိ အေသးသုံး ရဖုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ့္လင့္ရမဲ့အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး။ ပါတီ၀င္ေတြလည္းတာ၀န္ရွိတယ္။ အားလုံးမွာတာ၀န္ရွိ တယ္။ က်ေနာ္တရား၀င္ ပါတီ၀င္မဟုတ္ေပမဲ့ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ အၿမဲတမ္း လဘသ ပါတီ၀င္ပဲျဖစ္တယ္။

No comments:


View My Stats