ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/20/09

ဗဟုိေကာ္မတီအထူးအစည္းအေ၀းသုိ႔-၅


Breaking News
ပ်က္စီးေနေသာသတင္း

ေနာ္ေ၀ နဲ႔ အေမရိက မွာေနတဲ့ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေရာက္ေနၾကၿပီ။ ဒူးတုိက္ ေဆြးေႏြးေတာ့ မယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးသြားရင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဘယ္လုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေတြခ်လဲဆုိတာကုိေတာ့ သိခ်င္တယ္ဗ်ဳိ ႔...။ ျဖစ္ႏုိင္ ရင္ ေနာ္ေ၀ေနဲ႔ အေမရိကကုိ မျပန္ဘဲ နယ္စပ္မွာ ဆက္လုပ္ၾကရင္ သိတ္ေကာင္းမွာပဲ....။
ေနာ္ေ၀ျပန္ရင္ ထုံးသုတ္ရမယ္။ အေမရိကန္ျပန္ရင္ ဆူရွီလိပ္ေနရမယ္။ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္တာ ဂုဏ္ရွိပါတယ္။

က်ေနာ္ရဲ ႔ဘာသာျပန္ခ်က္အားနည္းမႈ ႔ေၾကာင့္ပါ။

No comments:


View My Stats