ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/29/09

ဖြဲ႔စည္းမႈအသစ္သည္ ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္

ဗဟုိေကာ္မတီအထူးအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းပုံမ်ား
အခုလုိဖြဲ႔စည္းလုိက္တာဟာ ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္တုိင္းျပည္တည္ ေထာင္ေရး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တုိက္ဖ်က္ေရးမွာမွာ ဒီလုိျပတ္ျပတ္သားသားမလုပ္ဘူးဆုိရင္ ေရွ ႔ဆက္သြားဖုိ႔ လမ္းေတြပိတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းမႈအသစ္ေတာ့ၿပီးသြားၿပီ...။ ေရွ ႔ဆက္လုပ္မဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ တည္ေဆာက္ေရး ေတြမွာ အရင္ကအတုိင္းမျဖစ္ဖုိ႔ေတာ့ သတိထားရေတာ့မယ္။ စနစ္တက်ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဗဟုိဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ ၈ ဦးကုိ ၀န္းရံဖုိ႔အသင့္ရွိပါတယ္။ ေထာက္ခံပါတယ္။ အေမရိကန္အေျခအေန ဆုတ္ယုတ္တာေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူး။

No comments:


View My Stats