ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

8/13/09

စစ္အစုိးရနဲ႔ေပါင္းခ်င္တယ္

NLD က ဦးေအာင္ေရႊနဲ ့စီးအီးစီေတြ အသက္ႀကီးရင့္သည္ျဖစ္ပါ၍ ႏုိင္ငံေရးမွအနား ယူပါသည္. ..ဟုေျပာတဲ့ေန႔ ဒီမုိကေရစီရတဲ့ေန႔ဟု ဘုန္းေက်ာ္(လူ႔ေဘာင္သစ္) ေျပာခ်င္သည္။ NLD ေတာင္ အာဏာမစြန္႔တာ နအဖမွာ အျပစ္မရွိပါ။

No comments:


View My Stats