ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

8/16/09

အေမရိကန္က ျမန္မာကုိကူညီတာလား..ဟား..ဟား..

ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္သတင္းေထာက္ႏွစ္ေယာက္ကုိ ကလင္တန္ ေခၚထုတ္တာသိလား။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကႏွစ္ခုျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရအျမတ္ရမယ္။ အာဏာရွင္ကုိ ေတြ႔ဘူးသိဘူးတယ္။ ဒါဆုိရင္ သူ႔ရဲ ႔ Reputation ရမယ္။

ဒီလုိ ဆိနိတ္လြတ္ေတာ္အမတ္လည္း အလားတူ။ ဘာမွသိတ္ၿပီးမေမွ်ာင္လင့္နဲ႔။

ကုိယ့္တုိင္းျပည္ဟာ ငါတုိ႔လက္ထဲမွာပဲရွိတယ္။ ငါတုိ႔လုပ္တက္ရင္ ငါတုိ႔ျမတ္မယ္။ ငါတုိ႔ေစာက္သုံးမက်ရင္ ငါတုိ႔ ဆင္းရဲမယ္...။ ညီညြတ္ပါလုိ႔မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ျမန္မာျပည္သူေတြညီညြတ္မွမဟုတ္ဘူး။ အဓိက သိဖုိ႔..နဲ႔ စနစ္ေကာင္းဖုိ႔ပဲလုိအပ္ပါေတာ့တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္..ျပည္ပ..အကူအညီဆုိတာ ကြန္ဒုံလုိပဲ...ဘာမွ အရသာမရွိဘူး။

No comments:


View My Stats